Niranjan M. Kikani

Chairman

Dipak V. Shah

Hon. Secretary

Kiritbhai R. Vyas

Joint Secretary

Navinbhai M. Shah

Treasurer

Gautambhai C. Mazmudar

Eye Bank Director